Våre produkter og tjenester

Vi utfører de fleste graveoppdrag, som blant annet:

 • Levering av ferdig oppsatt natursteinsmur
 • Drenering og nydyrking
 • Vegvedlikehold / grøftrensk
 • Planering
 • Utgraving og klargjøring for hustomt
 • Innlegging av vann og kloakk
 • Drenering av grunnmur
 • Graving og legging av kabler
 • Skogsgrøfting / markberedning
 • Massetransport
 • Levering av matjord, grus og pukk

Vi har maskinførere med lang erfaring, og leverer kvalitet til konkurransedyktige priser. Ta kontakt med oss for et godt tilbud.